No Border Camp Rotterdam 2013 – Nassaukade 3 – August 2-10

Achtergrond

Hier vind je alle benodigde achtergrondinfo over het No Border Camp. Praktische zaken zoals het eten en slaapgelegenheden, vind je hier.

Het No Border Camp 2013 vindt plaats in Rotterdam van 2 augustus tot en met zaterdag 10 augustus. Op 10 augustus wordt het kamp afgesloten met een grote demonstratie door de stad! No Border Camp 2013 Rotterdam wordt georganiseerd door een werkgroep van activisten die zijn aangesloten bij het No Border Netwerk in Nederland.

Het No Border Netwerk

Het No Border Netwerk is een netwerk van autonome organisaties, groepen en individuen die actief zijn in een aantal delen van de wereld. Ook in Europa zijn groepen actief. De No Border-activisten staan voor het principe van vrijheid van beweging en verzetten zich tegen de enorme controle van migranten aan de grenzen van staten en de buitengrenzen van Europa. Het netwerk bestaat sinds 1999. Het verzet uit zich onder meer in het opzetten van No Border Camps, het organiseren van (lawaai)demonstraties, directe acties en het opzetten van blacklists en antideportatiecampagnes.

Klik hier voor de website van het Nederlandse No Border Netwerk, dat het No Border Camp 2013 organiseert.

Eerdere No Border Camps

Sinds 2000 worden er op voor migranten markante plaatsen in Europa No Border Camps georganiseerd. Vorig jaar (2012) waren er No Border Camps in Stockholm (sterke No Border beweging) en Keulen (veel acties van hongerstakers). Voorheen waren er ook kampen aan de Turks-Griekse grens, de Pools-Oekraïense grens, in Calais (waar veel migranten de oversteek naar Engeland willen maken) en in 2010 was er een No Border Camp in Brussel.

In de zomer van 2012 was er ook een bootactie in de Middellandse Zee om de aandacht te vestigen op de enorme aantallen migranten die verdrinken tijdens de overtocht naar Europa. In 2013 zal er wederom een tocht georganiseerd worden. Het project Voices from the Borders zal verschillende Noordzeelanden aandoen. Het project start in Rotterdam op 3 augustus 2013, waar het project het No Border Camp ontmoet. Het doel van deze reis is om aan mensen te laten zien dat het bestaan van de Europese grenzen strijdig zijn met mensenrechten, het voeren van inhoudelijke discussies over de politieke situatie en hoe het verzet tegen het Europese migratiebeleid verder vorm kan krijgen. Deze tour langs Nederlandse, Belgische en Franse havensteden zal ruim een maand onderweg zijn en stoppen in Calais.

Visie

Het No Border Netwerk ziet een groeiende tendens in Europa dat migranten aan steeds strengere eisen moeten voldoen om nog in aanmerking te komen voor een verblijfsstatus. Steeds meer politici willen migratie tot een absoluut minimum beperken. Het Netwerk wil samen met migranten werken aan een sterke alliantie om het protest tegen dit beleid te laten horen.
Zoals reeds eerder vermeld zijn de activisten binnen het No Border Netwerk van mening dat de kapitalistische ideologie een oorzaak is van vele misstanden en het veroorzaken van gedwongen migratie. Anno 2013 zijn er 40 miljoen mensen op de vlucht, van wie verreweg de meesten door oorlog, honger of  vervolging. Het tegenhouden van migratiestromen is eveneens een belangrijk onderdeel van het kapitalistische gedachtegoed: grenzen worden alleen opengesteld voor multinationals en rijke mensen, terwijl mensen in nood met geweld worden tegengehouden.

Wij als activisten binnen het No Border Netwerk en als deelnemers van de organisatie van het No Border Camp 2013 willen ons expliciet solidair verklaren met iedereen die de negatieve gevolgen ervaart van het huidige migratiebeleid en met degenen die zich verzetten tegen het migratiebeleid. Vanuit voor ons zeer belangrijk solidariteitsgedachten zijn wij ook van mening dat juist wij, bevoorrechte burgers met wel de juiste papieren, de verantwoordelijkheid op moeten pakken om ons in zetten tegen een beleid dat in eerste instantie niet tegen ons gericht lijkt te zijn. Het huidige migratiebeleid heeft een impact op migranten en vluchtelingen, hetgeen ons er niet van mag weerhouden om of zelfstandig of gezamenlijk actie te voeren tegen de overheid en bedrijven die deel uitmaken van de deportatie-industrie. Van alle deelnemers aan het kamp wordt verwacht dat zij de verschillende politieke opties en handelwijze zullen accepteren: er zal diversiteit aan acties en initiatieven zijn.

Doelen No Border Camp 2013 Rotterdam

Algemeen doel van het Netwerk is vrijheid van beweging en de daarbij behorende afschaffing van grenzen!
Wat betreft het No Border Camp betreft zijn er specifieke doelstellingen.

1. Het opzetten van tentenkamp om in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie van migranten in Nederland en Europa. Sinds 2011 zijn de migranten publiekelijk (ook met tentenkampen) in opstand gekomen tegen hun situatie en een No Border Camp zou dit openlijke verzet ondersteunen.
2. Het No Border Camp heeft de intentie om het verzet en de protesten tegen het huidige migratiebeleid in Nederland verder te inspireren, wat tevens zou kunnen leiden tot een verdere groei van het No Border Netwerk in Nederland en Europa.
3. Inhoudelijke verdieping. Tijdens het No Border Camp is er voldoende ruimte om inhoudelijke discussies te voeren, acties voor te bereiden en plannen te maken voor de nabije toekomst.
4. Het blijven vestigen van de aandacht van zowel het brede publiek als de reguliere pers op het schandalige Nederlandse en Europese migratiebeleid en de praktijken waarin dit vorm krijgt.
5. Het vestigen van aandacht op alle verantwoordelijke instanties en bedrijven van de deportatie-industrie met de indringende eis om te stoppen met het meewerken aan het uitsluiten, opsluiten en deporteren van migranten.

We moedigen alle groepen, organisaties, collectieven en individuen om gedecentraliseerde acties en andere initiatieven te verrichten gedurende het No Border Camp, of op enige andere mogelijke wijze iets te ondernemen tegen de migratiepolitiek!

Donaties
Independent media livestream kamp
Social Media